در جریان باش !

Broadcast Receiver

توضیحات

این ابزار یکی از Component های اصلی اندروید به شمار می رود و بر اساس ایدئولوژی publish / subscribe عمل می کند. در این دوره با نحوه کاربرد و ساخت Broadcast Receiver از نوع Manifest Declared و Context Declared و تفاوت های آن ها آشنا خواهید شد، همچنین Local Broadcast Receiver که سربار کمتر و امنیت بیشتری دارد آموزش داده می شود.