در جریان باش !

خطایابی یا Debugging در اندروید

توضیحات

یکی از مهارت های بسیار مهم هر برنامه نویس حرفه ای، خطایابی یا Debugging پروژه است، در این دوره با انواع روش های پیدا کردن مشکلات اپلیکیشن، مانند log گذاری، Breakpoints آشنا خواهید شد.