در جریان باش !

بارگذاری (Load) تصاویر با لایبرری های Picasso، Glide، Fresco

توضیحات

بهترین راه برای لود تصاویر در اندروید استفاده از یکی از لایبرری های Picasso، Glide یا Fresco می باشند، که در این دوره با هر کدام از آن ها به صورت اختصاصی آشنا خواهید شد.