در جریان باش !

نصب و استفاده از Android Libraries

توضیحات

یکی از مهارت های مهم برای برنامه نویس اندروید توانایی اضافه کردن Dependency یا Library به پروژه می باشد، در این دوره با انواع روش های اضافه کردن Dependency آشنا خواهید شد.