در جریان باش !

پخش صدا در اندروید

توضیحات

پخش صدا و موسیقی، کنترل آن و ... در برخی اپلیکیشن ها کاربرد بسیار مهمی است که در این دوره به طور کامل با پیاده سازی این موارد آشنا خواهید شد.