در جریان باش !

انتشار اپ

توضیحات

در این دوره با چگونگی و قدم های مورد نیاز برای انتشار اپ آشنا خواهید شد، مواردی مانند sign، obfuscate کردن فایل نصبی اپلیکیشن اندرویدی