در جریان باش !

RecyclerView

توضیحات

تقریبا هیچ اپلیکیشنی را پیدا نمی کنید که از مفهوم لیست در آن استفاده نشده باشد، RecyclerView ابزاری قدرتمند برای پیاده سازی لیست های ساده و پیچیده می باشد که در این دوره با آن آشنا خواهید شد.