در جریان باش !

سرویس ها در اندروید (Services)

توضیحات

سرویس ها نوعی Activity هستند ولی بدون داشتن User Interface! مثلا شما ممکن است بخواهید موزیکی پخش شود و حتی با خارج شدن کاربر از اپلیکیشن همچنان موزیک در حال پخش باقی بماند. یا هنگام دانلود فایل، وقتی کاربر از اپ خارج شد، همچنان دانلود فایل ادامه یابد. در این سناریو ها راه حل استفاده از Service هاست. در این دوره با انواع Service ها اعم از Started، Bound، foreground، Intent Service و پیاده سازی هرکدام آشنا خواهید شد.