در جریان باش !

تعامل با تیم های برنامه نویسی

توضیحات

در این بخش نحوه تعامل با تیم های برنامه نویسی ، آشنایی با ابزارهای مورد نیاز برای تعامل و همچنین اصطلاحات و دید برنامه نویسی را فرا خواهیم گرفت.