در جریان باش !

پیش‌پردازش داده‌ها و آماده‌سازی آن‌ها برای طبقه‌بندی/خوشه‌بندی

توضیحات

در این فصل به معرفی روش‌های پیش‌پردازش داده‌ها و آماده‌سازی این داده‌ها برای تحلیل و یا تزریق به الگوریتم‌های فصول بعدی، خواهیم پرداخت