در جریان باش !

در مسیر فریلنسری - تبدیل شدن به یک فریلنسر حرفه ای

توضیحات

در این دوره مسیر کامل برای تبدیل شدن به یک فریلنسر موفق را خواهید یافت و از تجربیات ارزشمند مدرس دوره بهره مند می شید.