در جریان باش !

اضافه کردن routing به پروژه React

لیست جلسات

توضیحات

یکی از قابلیت های مهم مورد نیاز در برنامه های SPA بحث routing می باشد که در این سرفصل در ابتدا با مفاهیم این حوزه آشنا شده و در ادامه دوره با پکیج های جانبی از جمله React routing که در این مورد وجود دارد آشنا می شویم