در جریان باش !

وبینار اول دوره متخصص JS به همراه پرسش و پاسخ

توضیحات

در این وبینار مدرس دوره، علی فاضلی ضمن ارائه جمع بندی مختصر در مورد مباحث مطرح شده تا کنون به سوالات متداول دانشجویان پاسخ داده است.