در جریان باش !

پیام رسان بر اساس موقیعت جغرافیایی کاربران

لیست جلسات

توضیحات

در این دوره قصد داریم یک پیام رسان با استفاده از تکنولوژی های Nodejs,Expressjs,React,Mongodb,Mysql پیاده سازی کنیم. در این پیام رسان بر اساس موقعیت های جغرافیایی کاربران ، کاربران نزدیک به هم را نشان می دهیم و کاربران می توانند با ارسال درخواست گفتگو اقدام به گپ زدن یا یک دیگر نمایند.

سطح این دوره پیشرفته می باشد و دانشجویان عزیز حتما باید در سطح متوسط به بالا با تکنولوژی های گفته شده کار کرده باشند. این دوره به هیچ وجه برای کاربران مقدماتی مناسب نمی باشد.