در جریان باش !

پروژه 7Map: مدیریت نقشه با قابلیت ثبت و جستجوی لایو لوکیشن ها (PHP, Javascript & Ajax, MySQL)

توضیحات

در این پروژه به پیاده سازی یک وبسایت خواهیم پرداخت که در آن کاربران می توانند مکان هایی را روی نقشه ثبت کنند و آن ها رو جستجو کنند