در جریان باش !

ساختار پلاگین ها در وردپرس

توضیحات

در این دوره در مورد ساختار پلاگین ها و بخش های پایه ای پلاگین ها صحبت خواهیم کرد. تعریف ثابت ها و استفاده از هوک ها فعال سازی و هم چنین بررسی درخواست های محیط مدیریت از مهم ترین عناوین این دوره خواهد بود.