در جریان باش !

آموزش جنگو (Django) : فریمورک قدرتمند پایتون

لیست جلسات

توضیحات

در این بخش سراغ جنگو، یکی از فریم‌ورک‌های محبوب پایتون و استفاده از آن خواهیم رفت.