در جریان باش !

مفاهیم شی‌گرایی

توضیحات

در این مبحث مفاهیم شی گرایی در برنامه نویسی و روش‌‌های مورد استفاده از آن در زبان پایتون تدریس خواهد شد.