در جریان باش !

اسکریپت‌نویسی در پایتون

توضیحات

اسکریپت‌نویسی بخش مهمی از یادگیری پایتون است که در قالب مثال‌های متنوع تدریس خواهد شد.