در جریان باش !

جمع آوری داده از سطح وب (web crawling)

توضیحات

این مبحث شامل آشنایی با نحوه ارسال درخواست وب در پایتون و دریافت داده‌ها خواهد بود.