در جریان باش !

مدیریت state با استفاده از Redux

لیست جلسات

توضیحات

یکی از مهمترین موارد در پروژه های React مدیریت کردن state می باشد که یکی از معروف ترین کتابخانه های موجود برای این مورد redux می باشد. در این سرفصل یاد خواهید گرفت چگونه با استفاده از redux به صورت حرفه ای state را در برنامه های React مدیریت کنید.