در جریان باش !

شورتکدها در وردپرس

توضیحات

شورتکدها یک قابلیت برای پیاده سازی و سفارشی سازی ویژگی های مختلف در وردپرس با استفاده از فرخوانی کدهای کوچک می باشد. در این دوره با این قابلیت جالب و پیشرفته وردپرس آشنا خواهید شد.