در جریان باش !

آموزش SQL مقدماتی

توضیحات

در این دوره شما با مفاهیم اولیه و پایگاه داده mysql آشنا خواهید شد.