در جریان باش !

پروژه 7Todo‎‏: پیاده سازی TaskManager با Ajax و PHP و MySQL

توضیحات

در این پروژه ما به پیاده سازی یک TaskManager خواهیم پرداخت و برای پیاده سازی از Ajax و PHP استفاده می کنیم.