در جریان باش !

قالب وردپرس - کدنویسی در functions.php

توضیحات

در این دوره به فایل functions.php می پردازیم که نقش مهمی در قالب های وردپرس دارد. این فایل محلی برای توسعه کدهای سمت php می باشد که با آن می توان امکانات بسیار زیادی را به قالب وردپرس اضافه کرد.