در جریان باش !

بوت کمپ عملی طراحی رابط کاربری (۳۰ پروژه در ۹۰ روز)

لیست جلسات

توضیحات

در این بخش شما به صورت عملی ۳۰ پروژه را در مدت ۹۰ روز طراحی می کنید و پس از طراحی هر پروژه ، نظر مدرس را برای رفع اشکال و پیشرفت در طراحی دریافت می کنید.