در جریان باش !

مدیریت کاربران

توضیحات

در این دوره با توابعی برای مدیریت کاربران شامل اضافه کردن،ویرایش و حذف کردن آنها در وردپرس توسط کدنویسی آشنا خواهید شد.