در جریان باش !

Users Meta Api

توضیحات

در این دوره در مورد users meta api صحبت می کنیم. این api در وردپرس به ما اجازه می دهد داده های کامل تری از کاربران را بتوانیم ذخیره سازی کنیم.