در جریان باش !

قالب وردپرس - پیاده سازی یک قالب ساده

توضیحات

در این دوره به صورت خیلی ساده یک قالب خام که شامل چند صفحه می باشد را به وردپرس تبدیل می کنیم و نحوه پیاده سازی اولیه را یاد خواهیم گرفت.