در جریان باش !

قالب وردپرس - ایجاد ساختار و فایل های قالب

توضیحات

ایجاد ساختار مناسب برای قالب های وردپرسی اهمیت بالایی از نظر توسعه و بهینه سازی دارد و در این دوره سعی خواهیم کرد یک ساختار خوب برای قالب های وردپرسی ایجاد کنیم و هم چنین فایل های اصلی قالب و سلسله مراتب آن را بررسی کنیم.