در جریان باش !

پیاده سازی سیستم ترجمه در قالب ها و پلاگین ها

توضیحات

بازار گسترده قالب و پلاگین های وردپرس باعث شده است تا بحث ترجمه کردن و استفاده توسط افراد کشورهای مختلف جهان یکی از موضوعات پر اهمیت در توسعه پلاگین و قالب باشد. در این دوره سعی می کنیم تمام موارد مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ترجمه در قالب یا پلاگین را آموزش دهیم.