بهینه سازی پروژه

پرسیده شده
فعالیت 11 روز پیش
دیده شده 27 بار
2

سلام دوستان

 من در  بخش جی کوئری این پروژه با یه ساختار متفاوت تونستم حجم کلاس های css ای که نوشتیم رو خیلی کم تر کنم و ساختار پروژه بهینه تر شد هم از لحاظ خوانایی بهینه تر شد  و هم حجم کد ها کم تر شد یه خورده. امیدوارم مفید باشه.

 <div class="splitPage">

      <div class="page leftSide">
        <h1>سلام</h1>
        <a class="ctaBTN" href="#">بزن بریم</a>
      </div>

      <div class="page rightSide">
        <h1>سلام دوباره</h1>
        <a class="ctaBTN" href="#">آماده ای ؟</a>
      </div>
    </div>
.activePage > h1::after {
 width: 100%;
}
$(document).ready( ()=> {
  $(".page").each(function (indexInArray, valueOfElement) { 
    $(this).mouseenter(()=> {
      $(this).addClass(" activePage").css("width", "80%");
      $(this).siblings(".page").css({
        "width": "20%",
        "opacity":".5"
      })
    }
    );
    $(this).mouseleave(() => {
      $(this).removeClass(" activePage").css("width","50%")
      $(this).siblings(".page").css({
        "width": "50%",
        "opacity":"1"
      })
    })
  });
});

بقیه استایل هایی که قرار ندادم مربوط به استایل های اولیه پروژه است که استاد کد نویسی کردند 

فایل پیوست

علی طباطبایی
علی طباطبایی

24 شهریور 00

جلسه پروژه پانزدهم - split page