جابجایی آیتم ها در صفحه سبد خرید

پرسیده شده
فعالیت 11 روز پیش
دیده شده 32 بار
0

سلام

بار اول که وارد صفحه سبد خرید میشم آیتم ها به صورت تصوير شماره A نمايش داده میشود ولی بعد از زدن روی دکمه + جهت افزایش تعداد  آیتم ها به صورت تصویر B در می آیند. چیدمان آیتم ها در اندرويد استديو به صورت تصوير B  می باشد

فایل پیوست
Archive.zip
281.09 KB

kasra yaseri
kasra yaseri

4 اسفند 99

0
حذف شده

سلام وقت بخیر 

 

من این مورد رو در اپلیکیشن طبق اموزش بررسی کردم مشکلی وجود نداشت 

احتمالا در لیوت یا کد هاتون موردی رو به اشتباه پیاده سازی کرده باشید.

کد های لیوت مربوطه خدمت شما:

<com.google.android.material.card.MaterialCardView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_marginStart="8dp"
  android:layout_marginTop="4dp"
  android:layout_marginEnd="8dp"
  android:layout_marginBottom="4dp"
  app:cardCornerRadius="8dp"
  app:cardElevation="2dp">

  <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    tools:minHeight="200dp">

    <ir.udmx.nikestore.view.NikeImageView
      android:id="@+id/productIv"
      android:layout_width="100dp"
      android:layout_height="100dp"
      android:layout_marginStart="16dp"
      android:layout_marginTop="16dp"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
      app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"/>

    <TextView
      android:id="@+id/productTitleTv"
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginStart="16dp"
      android:layout_marginEnd="16dp"
      android:textAppearance="?textAppearanceHeadline6"
      app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@+id/productIv"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
      app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/productIv"
      app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/productIv"
      tools:text="Product Title" />

    <TextView
      android:id="@+id/previousPriceTv"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="8dp"
      android:layout_marginEnd="16dp"
      android:text="16000"
      android:textAppearance="?textAppearanceBody2"
      android:textColor="?android:textColorSecondary"
      app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/currentPriceTv"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
      app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/textView2"
      app:layout_constraintVertical_chainStyle="packed" />

    <TextView
      android:id="@+id/currentPriceTv"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="4dp"
      android:layout_marginEnd="16dp"
      android:textAppearance="?textAppearanceBody1"
      app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@+id/decreaseBtn"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
      app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/previousPriceTv"
      tools:text="14000" />

    <TextView
      android:id="@+id/textView2"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="8dp"
      android:text="@string/count"
      android:textAppearance="?textAppearanceBody1"
      android:textColor="?android:textColorSecondary"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="@+id/productIv"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/productIv"
      app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/productIv" />

    <TextView
      android:id="@+id/cartItemCountTv"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="8dp"
      android:textAppearance="?textAppearanceHeadline6"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="@+id/textView2"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/textView2"
      app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView2"
      tools:text="2" />

    <ImageView
      android:id="@+id/increaseBtn"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginEnd="16dp"
      android:background="?selectableItemBackgroundBorderless"
      app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@+id/cartItemCountTv"
      app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/cartItemCountTv"
      app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/cartItemCountTv"
      app:srcCompat="@drawable/ic_increase_cart_item_count" />

    <ImageView
      android:id="@+id/decreaseBtn"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginStart="16dp"
      android:background="?selectableItemBackgroundBorderless"
      app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@+id/cartItemCountTv"
      app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/cartItemCountTv"
      app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/cartItemCountTv"
      app:srcCompat="@drawable/ic_decrease_cart_item_count" />

    <ProgressBar
      android:id="@+id/changeCountProgressBar"
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="0dp"
      android:visibility="gone"
      app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@+id/decreaseBtn"
      app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/decreaseBtn"
      app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/increaseBtn"
      app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/decreaseBtn"
      tools:visibility="visible" />

    <TextView
      android:id="@+id/removeFromCartBtn"
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="46dp"
      android:layout_marginTop="16dp"
      android:background="?selectableItemBackground"
      android:gravity="center"
      android:text="@string/removeFromCart"
      android:textAppearance="?textAppearanceBody1"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
      app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/decreaseBtn" />

    <View
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="1dp"
      android:background="?dividerColor"
      app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/removeFromCartBtn"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />
  </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
</com.google.android.material.card.MaterialCardView> 
فایل پیوست

پوریا شفیعی سروستانی

توسط

پوریا شفیعی سروستانی

4 اسفند 99