برترین دانشجویان

Kaveh Zakizadeh
1 XP
محمد
1 XP
hossein yousefi
1 XP
Sahar Dareshiri
1 XP
Sepide Karami
1 XP
soltan madidi
1 XP
مرتضی رضائی
1 XP
fateme mozafar
1 XP
احسان سیروسیان
1 XP
ابراهیم پوربزرگ
1 XP
tb sho
1 XP
erfan rabiee
1 XP
Mohammad reza
1 XP
صادق ندائی
1 XP
Mahdi Ghanbari
1 XP
سید مرتضی محمدی
1 XP
1 ... 575 576

برگزیده

مهدي دزفوليزاده

تونسته بیشترین امتیازات رو توی آکادمی سون لرن در این بازه زمانی کسب کنه. و این به معنی پیگیری بهتر آموزش ها و پاسخگویی دقیقتر به آزمون ها و سوالات در طول دوره است