تخفیف ویژه

تعریف مفهوم برنامه‌های بازگشتی و بررسی درستی راه‌حل برای مسائل پیچیده‌تر

سرفصل تقویت مهارت حل مسئله

برای مشاهده این دوره می بایست وارد شوید و در صورتی که عضو نیستید ثبت نام کنید.