کار بر روی داده‌های متنی (تحلیل احساس) با شبکه‌های عصبی عمیق کانولوشنی - قسمت سوم (تعریف کانولوشن یک بُعدی و word embedding)

سرفصل شبکه‌های عصبی و یادگیری عمیق

برای مشاهده این دوره می بایست وارد شوید و در صورتی که عضو نیستید ثبت نام کنید.

در این جلسه و در ادامه‌ی جلسه‌ی قبل به اتمام پیاده‌سازی مدل با استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق کانولوشنی تک بُعدی می‌پردازیم

مدرس : مسعود کاویانی
در مورد این جلسه سوالی دارید؟
1