در جریان باش !

Google AR Core

لیست جلسات

توضیحات

واقعیت افزوده یکی از تکنولوژی های بسیار کاربردی و جذاب است، که به دلیل جدید بودن بازار کار بسیار خوبی هم در ایران و هم در جهان داراست. در این دوره با امکانات و ویژگی های این لایبرری آشنا خواهید شد.