در جریان باش !

Fragments

توضیحات

فرگمنت ها ابزاری مناسب برای پیاده سازی رابط کاربری های اصطلاحا ماژولار می باشند، در این دوره با انواع Fragment ها و کاربردهای هر کدام آشنا خواهید شد. انواع فرگمنت هایی که آموزش داده می شوند عبارتند از Dialog Fragment، BottomSheetDialogFragment و البته خود کلاس Fragment.