در جریان باش !

معماری MVP

توضیحات

این معماری سال های گذشته، به دلیل داشتن برخی خواص، مورد علاقه برنامه نویسان اندروید قرار داشته، در این دوره با پیاده سازی آن آشنا خواهید شد.