در جریان باش !

پروژه جامع: پیاده سازی یک اپلیکیشن اندروید فروشگاهی

لیست جلسات

توضیحات

در این سرفصل یک پروژه فروشگاهی کامل را پیاده سازی خواهیم کرد.