در جریان باش !

آزمون جامع دوره متخصص طراحی وب

توضیحات

تاریخ برگزاری : 1 تیرماه 1400

ساعت شروع: 21 شب

ساعت پایان: 22 شب

بازه زمانی آزمون فقط 1 ساعت می باشد و خارج از آن قابل دسترسی نیست.

پیش بینی قطع برق را انجام دهید و در صورت لزوم از تلفن همراه خود برای ادامه ازمون استفاده نمایید.

این آزمون برای همه دانشجویان دوره طراحی وب در دسترس است. منتهی عزیزانی که در 3 ماه اخیر ثبت نام کرده اند و تمام محتوای دوره را مشاهده نکردند به این نکته دقت نمایند که آزمون جامع دوره هر 6 ماه یکبار مجددا برگزار می شود و دانشجویان می توانند برای قبولی و یا ارتقای سطح گواهینامه خود، مجددا در آزمون بعد شرکت نمایید.