در جریان باش !

مفاهیم اولیه برنامه‌نویسی و آشنایی با مفسر پایتون

توضیحات

در این بخش با مفسر پایتون و مفاهیم لازم آشنا خواهید شد.