در جریان باش !

علم داده پلاس (پروژه‌های تکمیلی دوره) - بخش اول

توضیحات

در این سرفصل که برای تمامی دانشجویان دوره باز شده است، پروژه‌های تکمیلی و ویدیوهایی که به تکمیل و تعمیق مباحث دوره کمک می‌کند را قرار می‌دهیم