در جریان باش !

پکیج کردن برنامه‌ها برای استفاده مجدد

توضیحات

Packaging در بهینه‌سازی ساختار برنامه‌ها تاثیر زیادی دارد که در این مبحث به آن پرداخته خواهد شد.