در جریان باش !

پروژه دورهای HTML5 و CSS3 و طراحی رسپانسو بِدون استفاده از فریم ورک

لیست جلسات

توضیحات

در این دوره قصد داریم با توجه به آنچه تا اینجا فرا گرفتیم اولین پروژه خودمون رو که یه قالب ایستا هست رو صرفا با CSS , HTML پیاده سازی کنیم.