برترین دانشجویان

Hadi P.d
1 XP
Soroush Molayari
1 XP
ali karami
1 XP
Meysam fallah
1 XP
1 ... 577 578

برگزیده

مهدي دزفوليزاده

تونسته بیشترین امتیازات رو توی آکادمی سون لرن در این بازه زمانی کسب کنه. و این به معنی پیگیری بهتر آموزش ها و پاسخگویی دقیقتر به آزمون ها و سوالات در طول دوره است