برترین دانشجویان

Ghasem Tayyebi
1 XP
Amirhossein AliSedaghat
1 XP
amir khan
1 XP
محمد ابراهیمی
1 XP
یحیی
1 XP
سیدرسول موسویان
1 XP
alireza sadeghi
1 XP
Ali Zeynalzadeh
1 XP
سعید رضایی
1 XP
nazila eshghi
1 XP
سینا هرمزی
1 XP
مریم کوخایی
1 XP
Mearaj rajabi
1 XP
امیرحسین شیرافکن
1 XP
Nargess Mohamadi
1 XP
hamed hassani
1 XP
مرتضی صیادی
1 XP
شقایق ابوالفضلی
1 XP
1 ... 578 579

برگزیده

مهدي دزفوليزاده

تونسته بیشترین امتیازات رو توی آکادمی سون لرن در این بازه زمانی کسب کنه. و این به معنی پیگیری بهتر آموزش ها و پاسخگویی دقیقتر به آزمون ها و سوالات در طول دوره است