برترین دانشجویان

محمد غنچه گی
1 XP
سیدعلی مجیدی
1 XP
مجید شیرازی
1 XP
Polaris Orb
1 XP
shahryar soltani
1 XP
Bahman Rezaei
1 XP
حانیه جعفری
1 XP
mohammad shirzady
1 XP
Saeed Masoudi
1 XP
Hananeh Farahnak
1 XP
Ham
1 XP
Amra
1 XP
Fatemeh Ahadinezhad
1 XP
Meisam Maghsoodi Rad
1 XP
ناهید عبیات
1 XP
فریبا یعقوبی
1 XP
Javad
1 XP
فاروق حاتمی
1 XP
1 ... 578 579

برگزیده

مهدي دزفوليزاده

تونسته بیشترین امتیازات رو توی آکادمی سون لرن در این بازه زمانی کسب کنه. و این به معنی پیگیری بهتر آموزش ها و پاسخگویی دقیقتر به آزمون ها و سوالات در طول دوره است