مفاهیم پایه و پروتکل های وب
پروتکل DNS - دفترچه تلفن اینترنت
در مورد این جلسه سوالی دارید؟
1