تامین امنیت وبسایت های تحت PHP و وردپرسی
معرفی دوره: جنبه های مختلف تامین امنیت نرم افزار و Tarde-Off های مبحث امنیت