شبکه‌های عصبی و یادگیری عمیق
جمع بندی فصل + مباحث تکمیلی ارائه شده در آینده

در این جلسه جمع بندی فصل و مباحثی که بعدا به صورت تکمیلی برای شما قرار خواهیم داد را می‌آورم

مدرس : مسعود کاویانی
0
پاسخ
8
بازدید
حذف شده

مباحث تکمیلی

الهام قاسمی

در تاریخ 24 اردیبهشت 00

در مورد این جلسه سوالی دارید؟
1